Nytt centrum för lokal historia

Snart blir det ett rejält lyft för alla Uppsalabor som är roade av historia. Under torsdagen fattades nämligen ett beslut om att skapa ett nytt, gemensamt centrum för lokal historia i Uppsala.

16 september 2014 09:42

Sedan några år tillbaka har Uppsala stadsarkiv, Uppsala stadsbibliotek och Folkrörelsearkivet för Uppsala län arbetat med frågan om att skapa gemensamma lokaler. Men för att detta ska bli möjligt krävs en ombyggnad av Stadsarkivets lokaler så att de kan fungera som ett gemensamt centrum för all lokal historia i regionen. Under torsdagens sammanträde i Kulturnämnden beslutades det att genomföra detta.

– Det är viktigt att göra både stadsarkivets entré på S:t Olofsgatan mer synlig och framförallt att det finns både en trappa och hiss mellan arkivet och biblioteket, som ligger på våningarna intill varandra. Poängen är ju att Stadsarkivets referensbibliotek och stadsbibliotekets Uppsala- och upplandssamling ska finnas på samma ställe och vara lättillgängligt för medborgarna, säger den avgående ordföranden i Kulturnämnden Eva Edwardsson (FP). Sara Håkansson är chef för stadsarkivet och håller med Eva Edwardsson om att ombyggnationen behövs.

– Det är ett jättebra initiativ som kommer att göra det bättre både för oss i vårt dagliga arbete och för besökarna som då skulle slippa att springa mellan stadsbiblioteket och stadsarkivet för att läsa böcker och originalhandlingar på samma tema. Då skulle de även kunna få hjälp av en arkivarie och en bibliotekarie på samma plats.

Under Kulturnämndens sammanträde togs även ett första steg mot att genomföra kulturpolitiska dialoger mellan Kulturnämnden och styrelserna för Uppsala Stadsteater och Uppsala Konsert & Kongress AB.

– Det blir första gången vi håller sådana här dialoger. Detta eftersom vi i Alliansen har uppmärksammat att det brister i den kulturpolitiska samordningen av Uppsala Stadsteater och Uppsala Konsert & Kongress med övrig kulturverksamhet.

Dialogerna är till för att försöka ge Kulturnämnden en bättre helhetsbild av kulturlivet i Uppsala. De är därmed rent informativa.

– Vi vill se hur de arbetar med tillgänglighetsfrågor, jämställdhet och barn- och ungdomskultur. Det är frågor som är väldigt väsentliga för kulturpolitiken och just barn- och ungdomskultur är något som vi lägger stor vikt vid. Därför tycker jag att detta dialoginitiativ är bra, säger Eva Edwardsson.

Själva dialogerna kommer att hållas senare under hösten. Senare i år lämnar även Eva Edwardsson sitt ordförandeuppdrag i Kulturnämnden till en ännu okänd efterträdare. Något hon gör med en viss kluvenhet.

– Det är det bästa politiska uppdrag som finns inom kulturområdet i Uppsala. Så det känns vemodigt. Men samtidigt har demokratin sina spelregler och jag är glad att det blev en klar majoritet. Om jag får fortsätter jag dock gärna som aktiv oppositionspolitiker inom kulturpolitiken, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nathalie Mark