"Mycket som byggs är kallt och tekniskt"

Dagens byggnader ska "sticka ut" och vara "kaxiga". Det är synonymt med översitteri, skriver Sigvald Freylander i en replik till Krister Gustavsson.

21 augusti 2019 10:00

Här kan du läsa Krister Gustavssons inlägg.

Vi anser att byggnaders främsta yttre uppgift är att fungera som byggstenar i en attraktiv, funktionell och socialt inkluderande stadsmiljö. Husens utseende och fasader påverkar oss lika mycket som våra önskemål om deras innehåll. Det går inte att som Krister Gustavsson angripa ett sådant förhållningssätt genom att stämpla detta som ”konservativt” eller något annat tarvligt försök till politiserande av begreppen. Det handlar om att bygga med människan och mänskligt liv i fokus.

Tiotusentals debatterar öppet denna utveckling dygnet runt i sociala medier. Den senaste forskningen kring arkitektur och stadsplanering går på djupet med våra medfödda mänskliga beteenden och neuropsykologiska behov av skönhet omkring oss. Det verkar så desperat av Gustavsson att avfärda alla de människor som ger dessa ämnen en sådan ojämförligt bred uppmärksamhet som ”gnällspikar”, istället för att ta diskussionen direkt med oss.

Krister Gustavsson företräder den i dag förhärskande ideologin inom arkitekturetablissemanget som enbart ser byggnader som konstnärliga objekt vars främsta syfte är att väcka uppmärksamhet genom att avvika från det befintliga och att symbolisera ”framtiden”. Byggnaderna ska gärna ”sticka ut” och vara ”kaxiga” enligt arkitektkårens pinsamt uttjatade floskelvokabulär, varav det sistnämnda begreppet är synonymt med översitteri.

Mycket av det som byggs i dag är frånstötande, kallt, tekniskt och närmast industriellt i sin framtoning. Vi tror inte att det är en sådan livsmiljö och framtid som flertalet längtar efter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sigvald Freylander