"Lundeq har tappat status"

DEBATT. Att Lundeq lägger ner sitt författarpris är utmärkt eftersom priset har högre status än vad själva bokhandeln numera lever upp till, skriver Krister Gustavsson.

2 december 2010 11:41

Lundeq-priset.
Tidigare inlägg: Lars Sund, länk finns här intill

Att Lundeq lägger ner sitt författarpris är utmärkt eftersom priset har högre status än vad själva bokhandeln numera lever upp till. Sedan lång tid är det Celsiusbokhandeln som är de boksyntas vattenhål i Uppsala.
Förutom författarna är det även mina kolleger på Stadsbiblioteket som talar väl om Celsius. De som driver Celsius brinner för litteraturen och har en öppenhet även för de mindre och udda författarskapen och förlagen.

Bara två exempel: när jag försökte sälja in kommissionsexemplar av den nyligen utgivna boken om konstnären Ingolf Kaiser tog det inte mer än två sekunder att få ett ja i Celsiusbokhandeln och ett blankt nej (också det på två sekunder) på Lundeq. På Lundeq kunde man enbart befatta sig med titlar från de stora distributionskedjorna.
Samma reaktion mötte mig när jag kom med samma förfrågan angående det lilla kvalitetsförlaget Lejds utgivning. Ett omedelbart ja, direkt i disken, på Celsius: vi tar hela förlagets utgivning på kommission om vi får. Hos Lundeq blev det ett lika omedelbart nej.

Krister Gustavsson
Författare och bibliotekarie

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Krister Gustavsson