Konstmuseet planerar miljonförvärv av keramik

Uppsala konstmuseum kan komma att köpa en större samling av Ekeby-keramik. I affären ingår 5 500 föremål, målningar och arkivmaterial från keramikfabrikens nittioåriga historia.

28 september 2016 06:00

– Vi fick en förfrågan om att köpa från två privata samlare och det är ett förnämligt tillfälle. Samlingen kompletterar det vi redan har från Upsala-Ekeby på ett bra sätt och det blir en tillgång för Uppsala att kunna ha stadens kulturarv bevarat här, säger Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum.

I Konstmuseets samlingar finns redan 1 600 föremål och några av dem visas permanent. Men nu skulle den samlingen alltså få ett betydande tillskott. De båda säljarna heter Peter Norén och Johan Helmersson. De har fram till nu drivit Grödinge Antik & design söder om Stockholm där de också har ställt ut sina Ekebyföremål. Nu ska de flytta till annan ort och de kontaktade Uppsala Konstmuseum för att höra om de var intresserade av att köpa samlingen. Priset för föremålen, ett par målningar som suttit i industrilokalerna och ett stort arkiv med bland annat fotografier, försäljningsbroschyrer och skisser till bruksföremål är 2,5 miljoner kronor, en summa som ska avbetalas på fem år. Därmed tar den hälften av vad Konstmuseets har budgeterat för inköp per år under dessa år. Enligt Werkmäster söker man också delfinansiärer.

– Förmodligen hade säljarna fått mer om de hade sålt föremålen styckvis, många av dem är unika och finns bara i ett enda exemplar. De är landets största samlare av Ekebyföremål och har hållit på i tio år med det. Vi känner säljarna sedan länge och har tidigare lånat föremål från dem till våra utställningar med Ekeby-keramik, berättar Daniel Werkmäster.

På föreningen Upsala-Ekebysällskapet är man enbart positiva inför förvärvet.

– Vi är glada att samlingen inte behöver splittras och arkivet med all dess industrihistoria är värdefullt, inte minst ur forskningssynpunkt, säger Barbro Råsbrant, vice ordförande.

Hon tycker sig märka att intresset ökar för Ekebykeramik, inte minst bland heminredare och unga.

Dagens stora intresse för Ekebykeramik menar Daniel Werkmäster beror på att engagemanget i formgivningen skiner igenom föremålen, att keramikprodukterna blir konstföremål trots att de ”bara” är industridesign.

För Konstmuseets del återstår att lösa frågan om förvaring av samlingen. Allt ryms inte i den lilla permanenta utställningen av Ekebykeramik och redan nu är en del av museets samlingar magasinerat. Det finns lite lösa planer på att visa själva förvaringsstället för allmänheten, kallat ”öppet magasin”, något som andra museer har provat, men ingenting är bestämt än. Torsdag 29 september ska Kulturnämnden fatta beslut om köpet alls ska bli av.

Fakta Upsala-Ekeby AB

1886 startades fabriken av familjen von Bahr för att tillverka tegel och kakelugnar.

1897 slog företaget igenom på Stockholmsutställningen med sina kakelugnar.

1911 moderniserades produktionen och prydnadsgods fick en större roll. De stämplades i botten med UE.

1917 börjar företaget anställa konstnärer som formgivare.

1936 införlivades Gefle porslinsfabrik och 1937 St Eriks keramikfabrik, bland flera företag i branschen.

1945 den sista kakelugnen tillverkas här. Som mest gjorde UE 30 000 kakelugnar per år.

1964 flera konkurrenter köps in, bland andra blir porslinstillverkaren Rörstrand en del av UE-koncernen. Men man får lönsamhetsproblem och börjar lägga ner.

1968 Delar av Upsala-Ekeby säljs, bland annat byggvarudelen till Beijer Bygg.

1977 lades väggplattfabriken vid Ekeby bruk slutligen ned. De gamla fabrikslokalerna rymmer i dag småföretag och två gymnasieskolor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Sigroth-Lambe