Stadshuset kan bli ett välkommet konstcentrum

Om den lilla skissutställningen håller vad den lovar kan Uppsala räkna med ett välkommet offentligt konstcentrum, skriver Cristina Karlstam.

4 april 2019 15:41

Det trånga korridorlika utrymme dit resterna av det som en gång var förträffliga Teatergalleriet förpassats är knappast en acceptabel utställningsplats. Det avlånga rummet med ingång intill teaterns garderob saknar de spatiösa utrymmen som krävs för en bra exponering av konst.

I den nu aktuella utställningen av den så kallade Offkonsten överraskas jag emellertid av ett riktigt tilltalande koncept. Men så är det inte heller fråga om utrymmeskrävande objekt utan en sparsmakad skissutställning där publiken får information om och ett smakprov på den konst som kommunen satsar på i det utvidgade nya Stadshus som beräknas stå klart i slutet av 2021.

Tre konstnärer har fått kommunens uppdrag att på temat Demokrati och mötesplats svara för den konstnärliga miljögestaltningen i och utanför det nya huset. I den aktuella utställningen kan man ta del av prov på Gunilla Sambergs språkbaserade verk som i form av olika citat i metall kommer at exponeras på det planerade luftintagstornet vid Stadshuset. Tänkvärda uttalanden från vitt skilda sammanhang blir till en markering av hela konceptets tema. Jag prövar att gå i dina skor lyder ett av citaten, tredimensionellt gestaltat genom skor i olika storlekar och modeller, gjutna i metall och placerade på en sittbänk utanför huset.

Utomhus kommer man också att finna Samaneh Reyhanis skulptur med det persiska namnet "Gowhar" som lär kunna översättas som essens, sanning eller pärla. Skulpturen kommer att bestå av en bronspärla lagd i ett stenskal och placeras vid Stadshusets norra entré mot Vaksalagatan. Av den exponerade lilla skulpturmodellen att döma borde Reyhanis formalt återhållna verk kunna komma att fungera som en plats för stillhet och eftertanke mitt i stadsbruset.

Den tredje konstnär som fått det ärofulla uppdraget att skapa permanent exponerad konst i Stadshuset är Alexander Skats som valt Uppsalabon som sitt principiella motiv i målningar där tre ansikten lagts som lager på lager digitalt för att sedan utgöra underlag för konstnärens målningar. Varje fotograferad persons individuella drag förskjuts och sammanblandas med andra ansiktsdrag och mångfald och kollektiv ersätter den snäva individualism som ett sedvanligt porträttmåleri riskerar att förmedla. Inte minst bör Alexander Skats porträtt av Uppsalaborna sägas illustrera och gestalta det övergripande temat Mötesplats.

Om den här lilla skiss- och modellutställningen håller vad den lovar kan Uppsala räkna med ett nytt välkommet konstcentrum i det offentliga rummet.

Konst

Offkonsten, skissutställning.

Uppsala stadsteater

Tom 16/4

Konst

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cristina Karlstam