Konst bortom ytan

Illusioner är det återkommande temat för konstnären Narek Aghajanyans nya utställning på Å-huset. Lördagen den 30 januari hålls vernissagen.

26 januari 2016 10:23

"Svart och Vitt, en illusion" är den svensk-armeniske konstnären Narek Aghajanyans andra separatutställning på Å-huset i Uppsala. Utställningen arrangeras av Uppsala konstnärsklubb, där han också är medlem sedan 2014.

– Det är egentligen två utställningar, en mindre med figurativa och en större med abstrakta målningar. De senaste åren har jag mest skapat abstrakt konst men jag fick plötsligt en längtan efter att skapar mer figurativt. I "Svart och Vitt" har jag använt mig av modeller och målat av en ljus- och en mörkhyad kvinna. För mig finns inget svart eller vitt, det är en illusion, färgerna innehåller alla färger, säger Narek Aghajanyan.

För Aghajanyan handlar det inte bara om det rent färgmässiga och själva hantverket, i konstaterandet ligger också en politiskt ställningstagande.

– Människan är mer än bara sin färg eller kropp, vi är alla olika karaktärer med massa olika nyanser, men för att upptäcka det krävs kanske att vi måste gå djupare ur ett rent psykologiskt perspektiv.

Också i utställningens andra del, den abstrakta, återkommer hans tankar om att se bortanför ytan.

– För mig är de abstrakta målningarna lika konkreta "statements" som de figurativa av allt det jag vill ha sagt av känslor och tankar, men också förmedlandet av en sorts motstånd. Med hjälp av titlarna hoppas jag kunna ge betraktaren vissa idéer där de kan gå vidare med sina egna tolkningar och tankar kring verken. Det är därför som jag också valt att kalla dem "en illusion".

De senaste två årens skapande, där många av verken som nu ställs ut har kommit till, har inneburit ett betydligt lugnare tillvaro för Narek Aghajanyan som konstnär. 2014 kom beskedet om att han äntligen beviljades politisk asyl efter en lång och jobbig asylprocess där han under perioder tvingades leva under jord. Det efter att han i sitt forna hemland blivit hotad och misshandlad av polisen på grund av sin regimkritiska konst.

– Det är betydligt lättare nu, även om jag fortfarande brinner för frågor om fristadskonstnärer. Innan jag fick politisk asyl både debatterade jag och sökte för att blir Sveriges första fristadskonstnär.

Beslutet överklagades dock, men förra året blev det äntligen klart, Gävle blir Sveriges första fristad för förföljda konstnärer.

– Det är jättebra att vi äntligen vann den kampen, säger Narek Aghajanyan, och det går inte att ta miste på glädjen i rösten.

<p>Narek Aghajanyan</p>

Född: 1980

Bor: sedan september i Stockholm, tidigare bosatt i Heby.

Yrke: konstnär

Utbildning: En master från Fine Art Academy i Yerevan

Tidigare utställningar: "Migrationsverket.se" på Galleri Rosa Huset i Gävle och "Reality thorough abstractions" på Å-huset i Uppsala mfl.

Aktuell: med utställningen "Svart och Vitt, en illusion" på Å-huset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Nyström