Karta att gå vilse i

En välvald stipendiat, skriver Sebastian Johans angående Annika Wahlströms textila konst på Kaleido.

28 mars 1916 22:00

Den mellanmänskliga kommunikationens många men inte alltid självklara nivåer står i centrum för textilkonstnären Annika Wahlström, som är årets utställande mottagare av konsthantverkarkollektivet Kaleidos årliga stipendium. Det som har som ambition av ”bana väg för det nya inom konsthantverket”.

Redan vid den smått omöjliga men briljanta utställningstiteln ” Det kan hända att höjden över havet är det enda vi har gemensamt” har Wahlström gått i mål, och de flaggor, kartor och brev som fyller det lilla utställningsutrymmet till bredden blir ett slags bonus. Vi har många medel för att nå varandra, och ändå är det långt ifrån säkert att vi lyckas.

Bulliga textila stenar och jordglober eller bollar är, liksom många av de andra objekten, fullkomligt översållade av ord. Banala och filosofiskt stringenta funderingar. Uppgivna stön och uppmuntrande utrop. Existentiella vrål och lika existentiella pip. Annika Wahlströms broderade skrifter är i alla händelser en fängslande tegelsten och det går att spendera väldigt mycket tid med verken.

De ambitiösa försöken till förståelse och mänsklig kontakt är dessutom underhållande. Det går liksom inte att undvika att bli vilse i Wahlströms stora kartläggning. En mycket välvald stipendiat.

Konst

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!