Fremling i cyberpunkig miljö

2 februari 1916 22:54

Uppsalakonstnären Johan Fremling arbetar alltid med små medel. I utställningen ”Osäker tillflykt”, på Galleri 1, tar konstnären ännu ett lyckat steg på den väg han länge har haft utstakad. Två hängande skulpturer och tre stora bilder i kol bildar en tajt och välhängd helhet där det trots stora format fortfarande finns tillräckligt med luft för att verken ska kunna ses som skilda enheter. Fremling hör till den grupp Uppsalakonstnärer som har haft ett stort utbyte med Japan, och japanska konstnärer, och det syns.

Här har han ytterligare renodlat det meditativa och repetitiva som han länge laborerat med i sitt arbete. De hängande skulpturerna är enkelt uppbyggda som glesa kokonger av svarta kablar som hålls samman med hjälp av buntband. Enkelheten går igen i de stora kolteckningarna. Med tydliga, skenbart simpla men mycket behärskade horisontala och vertikala streck, som bryts av suddade ytor, bygger Fremling dramatiska kompositioner som suger blicken åt sig och skapar en cyberpunkig värld som vibrerar av olika spänningar. En mycket suggererande kvalitet. Jag skulle till och med kunna gå så långt som att påstå att bilderna är det bästa jag sett av Fremling.

Konst

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!