Konsert och samtal på Lövstabruk

30 januari 2018 09:09

Nu på lördag 3 februari arrangeras den första musikalisk-vetenskapliga salongen på Lövstabruk. Filosofie doktor och riksspelmannen Erika Lindgren Liljenstolpe ger en konsert och diskuterar sin avhandling om antikens kvinnor och musiken. Två veckor senare, 17 februari hålls ytterligare en musikalisk salong med liknande grundtanke då professor Susanne Rosenberg spelar musik och berättar om teorier kring kvinnligt musikskapande. Under hösten kommer ytterligare två kulturella eftermiddagar att äga rum. (UNT)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!