– Jag och Selma-gänget har ju hela tiden haft bevis för att jag skapade min vinjett innan Borås-teatern offentliggjorde sin melodi. Men STIM:s utlåtande rentvår ju både mig och deras kompositör från plagiat-stämpeln. Det känns trevligt så klart!, säger Jonatan Järpehag.

Nu har STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) tagit upp frågan om musiken till årets julkalender, "Selmas saga" är ett plagiat av musiken till "Snödrottningen", en familjeföreställning som gavs på Borås stadsteater. Det var Snödrottningens kompositör Dick Karlsson som ansåg att melodierna i två takter var för lika för att det skulle kunna vara en slump.

STIM:s bedömningskommitté håller med om att de inledande fraserna är identiska men skriver i sitt utlåtande:

"Båda musikverken förefaller dock ha inspirerats av keltisk folkton som återfinns i många andra verk och i skilda genrer."

Vad har du för relation till keltisk musik?

– Det finns säkerligen keltiska tongångar bland musik som har berört mig genom åren och format mitt sätt att komponera julstämning och äventyr, säger Jonatan Järpehag.

Kommittén konstaterar vidare: "den melodiska urlinjen, som de båda verken bygger på, och den underliggande harmoniken är mycket vanligt förekommande och inte särskilt originell i sig."

Därför är det inte omöjligt att melodierna kan ha uppstått oberoende av varandra trots likheterna och därför finns det inget upphovsrättsrättsligt beroende mellan verken.