Gottsunda får parkteater 2020

Uppsala stadsteater kommer till Gottsunda sommaren 2020 för att spela parkteater. Initiativet är en del i kommunens satsning på att öka tryggheten i stadsdelen.

23 augusti 2019 11:21

Kommunalråden Tobias Smedberg (V) och Linda Eskilsson (MP) presenterade nyheten på plats i Gottsunda på fredagsförmiddagen. Satsningen ingår i den budgetöverenskommelse som träffats mellan mittenstyret (S, MP och L) med stöd av Vänsterpartiet.

– 900 000 kronor per år avsätts, säger Linda Eskilsson och tillägger att parkteatern ska bli en permanent del av Gottsundas kulturutbud på sommaren.

Hon poängterar att parkteatern är tänkt att berika Gottsundas redan livskraftiga kulturliv. Inne i Gottsunda centrum finns sedan flera år ett kulturhus med aktörer som Gottsunda Dans & Teater, biblioteket och Kulturpunkten. Föreningslivet är också omfattande.

– Stadsteatern ska samarbeta med föreningslivet och de aktörer som redan finns i stadsdelen. Att öka delaktigheten bland dem som bor i Gottsunda är en viktig del av parkteatersatsningen. Det här ska alltså göras gemensamt av stadsteatern och Gottsundaborna, säger Linda Eskilsson.

Tobias Smedberg räknar upp flera saker som initiativet förhoppningsvis ska leda till:

– Vi vill stärka kulturutbudet i stadsdelen. Det är viktigt att det finns möjlighet till kulturella upplevelser på nära håll. Köpkraften ska inte spela någon roll, det bli fri entré till alla föreställningar. Vi vill också få fler att upptäcka Gottsunda och se vilken fantastisk stadsdel det är. Vi hoppas nå Uppsalabor som bor i andra områden men även folk som bor utanför Uppsala kommun. Parkteatern ska också vara en del i det trygghetsskapande arbete som pågår i Uppsala, inte minst i Gottsunda. Sommartid är det extra viktigt med aktiviteter och ett kulturellt utbud.

Idén att satsa specifikt på parkteater kommer, enligt Linda Eskilsson, från Uppsala stadsteater och dess chef Petra Brylander.

– Hon har drivit liknande projekt på andra ställen och har stor erfarenhet av parkteater.

Hur projektet kommer att utformas och vad som ska spelas är för tidigt att säga något om. Någon plats för den nya sommarscenen har inte heller spikats. Klart är i alla fall att det ska bli en bred föreställning för alla åldrar oavsett om den skapas utifrån något välkänt, nyskrivet eller kanske rent av ännu oskrivet manus.

– Det är upp till stadsteatern och Gottsundaborna att bestämma över innehållet och formerna, säger Tobias Smedberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner