– Det är en väldigt annorlunda utställning där vi vill överbrygga såväl gränserna mellan konstnärer och publik som de mellan konst och vetenskap, säger Agneta Forslund på Köttinspektionen.

– Utställningen handlar om gästfrihet och olika aspekter på mat men också om miljön.

Ami Kohara har gjort tre videoverk och två ljudverk som alla handlar om mat och måltider, inköp av maten och hur vi tänker om den. Erik Sjödin har eld i matlagningssyfte och bin som teman i ett par installationer. Han kommer också att leda workshops. Utställningsbesökarna ska till exempel kunna få tillverka egna bihotell. De kan även få ta del av vad som är skrivet om bin, respektive eld och matlagning via böcker som är delar av installationerna. Erik Sjödin kommer också att leda en workshop i form av en utflykt för att tillaga "eldsoppa" med ingredienser som är i rött, gult och orange.

– I vår foajé kommer det att finnas ett stort bord med frågor skrivna på duken. Det är tänkt att besökare ska kunna få skriva sina svar på duken, säger Agneta Forslund.

På ett annat bord ska finnas te som besökarna kan få ta för sig av och kanske dröja sig kvar med.

Utställningen, som har titeln "A longer table", är sammanställd av de gästande curatorerna Heather Jones från USA och tyska Sally Müller i samarbete med japanska konstnären Ami Kohara från Japan och svenska konstnären Erik Sjödin.

Den avslutas med "finissage" 9 juni med ljudperformance av Jacek Smolicki.