Det är Krister Gustavssons "Fyra röster", Rikard Jennisches "Muck", Lena Kösters "Middag" och Anisur Rahmans "Vargen och ministern" som ska uppföras av elever från teaterlinjen på Wiks folkhögskola. Efter framförandena leder teaterläraren Bim de Verdier ett samtal med de fyra författarna. Litteraturcentrum och Teater Blanca står bakom arrangemanget som är gratis. (UNT)