"En grundlös anklagelse"

Eva Edwardsson (FP) svarar på kritiken från Maria Gardfjell (MP) och Küllike Montgomery (MP) i måndagens UNT.

4 augusti 2014 15:24

Maria Gardfjell och Küllike Montgomery påstår (4/8) att jag skulle ha blockerat möjligheten att utreda alternativ till Uppsala slott som lokal för Uppsala konstmuseum. Detta är en helt grundlös anklagelse! Kulturnämnden fick 2009 i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda alternativ till placeringen av konstmuseet på Uppsala slott. Efter ett års utredande återrapporterade kulturnämnden förstudien "Nya rum för konsten". I utredningen lades tre alternativ fram. Alternativ 1 var att låta konstmuseet vara kvar på Uppsala slott, men med förbättrad tillgänglighet. Alternativ 2 var ett förslag till ett nytt konstmuseum och alternativ 3 utgjordes av ett förslag till nytt konstcentrum/konsthall. Kommunstyrelsen tog del av rapporten och uppdrog 2010 åt kulturnämnden att i det fortsatta arbetet inrikta utredningen mot möjligheten att ha kvar konstmuseet på Uppsala slott samt att undersöka samarbetsmöjligheterna med andra aktörer. Detta uppdrag fullföljdes under 2011 och rapporten "Nya rum för konsten" lämnades över till kommunstyrelsen. Kulturnämndens uppdrag är alltså slutfört och något nytt uppdrag har inte givits. Kulturnämnden kan inte heller börja på nytt börja utreda frågan utan att ha ett uppdrag av kommunfullmäktige eller åtminstone kommunstyrelsen.

Maria Gardfjell visar bara att hon inte kan ha läst kulturnämndens båda rapporter om "Nya rum för konsten". Inte heller har hon som kommunstyrelseledamot haft invändningar mot handläggningen av frågan. Att med grundlösa anklagelser försöka misskreditera mig som kulturnämndsordförande är faktiskt riktigt dåligt.

Ordförande i kulturnämnden

Debatt

Konstmuseet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Edwardsson (FP)