De skapar Konsthändelser i Uppland

Under tio dagar samlas sju koreografer, dansare, musiker, bildkonstnärer och performanceartister på Haglund Skola i Almunge. De gör sedan tre konstnärliga nedslag i Uppland under titeln K.R.O.P.P Lab 2019.

23 augusti 2019 13:00

– Med våra kroppar ska vi skapa tillfällig och rörlig offentlig konst på platser utanför våra konstinstitutioner, där konsten kan möta en ny publik. Vi kallar evenemangen för Konsthändelse, berättar Su-En, curator för K.R.O.P.P.

– Ingen vet vad vi ska göra förrän vi är på plats.

Den första Konsthändelsen äger rum lördag 24 augusti i Gudinge hamn i Hållnäs. Hållnäs konstkoloni är värdar och ägarna till de gamla fiskebodarna har ställt dem till förfogande för konstnärerna att skapa i samklang med platsen.

På onsdag 28 augusti blir det en Konsthändelse på Almunge skola, där skolans elever bildar en del av publiken. Lördag 31 augusti är spelplatsen Su-En Butoh Companys konstnärliga centrum, Haglund skola i Almunge.

Det är fritt inträde till alla konsthändelserna, men föranmälan krävs.

K.R.O.P.P är en plattform för dans och performancekonst. Sedan 2013 har SU-EN samarbetat med Uppsala konsert och kongress runt idén. Nu har projektet utvidgats till att omfatta residens och lab, samt undersökningar av andra typer av spelplatser.

De medverkande är: performancekonstnären Sakiko Yamaoka från Japan, musikern Johannes Bergmark, Stockholm, SU-EN, Butoh och performancekonst, Almunge, Eva Björkman, bild- och performancekonst, Uppsala, Dorothea Seror, performancekonst, Tyskland, Anna Westberg, dans, Stockholm, samt Jason Lim, performancekonst, Singapore

K.R.O.P.P Lab är ett samarbete med Konstfrämjandet Uppland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanne Sigroth-Lambe