"Bjud in till samtal om konstmuseet!"

Erik Pelling bör bjuda in till öppen dialog med medborgarna om ett nytt konstmuseum, skriver Christian Chambert.

7 april 2019 15:00

”Öppna kort.” ”Dialog med medborgarna.” ”Demokrati.” Politikerna överträffade varandra med honnörsord vid Konstens Hus Nus paneldebatt om det framtida konstmuseet den 28 februari på Stadsbiblioteket.

Men moderatorn, ordföranden i Region Uppsalas kulturnämnd Emilie Orring (M), lät inte publiken utveckla sina initierade inlägg under den begränsade tid hon avsatt för ”korta frågor”. Politikerna i kommunledningens styrgrupp fick inte heller förtydliga vad som gäller för den fortsatta utredningen.

Vid flera tillfällen under förra året har jag publicerat artiklar i Upsala Nya Tidning om det kommande konstmuseet men inte fått svar från kommunens kulturnämnd och kulturkontor på en rad frågor. Framför allt har jag velat visa hur suveränt det skulle vara att uppföra ett konstmuseum på Hamnplan.

I slutet av januari 2018 informerade kulturnämnden vid ett publikt möte på slottet om Jane Nilssons förstudie om museiplanerna. Men möjligheten till tankeutbyte var minimal. En kontakt med invånarna bör äga rum så fort som möjligt och innan kommunen låst sig vid en väg framåt.

Varför föredrar kommunen att ett byggföretag uppför museet på mark den inte äger trots att den har egna lämpliga fastigheter, som Hamnplan? I Malmö har exempelvis arkitektfirman Wingårdhs efter upphandling fått i uppdrag att skissa på hur ett nytt konstmuseum skulle kunna ta form i tre lägen där kommunen har 100 procent egen rådighet över tomterna.

Kommunstyrelsen tänker sig minst 4 000 kvadratmeter plus magasin. Men författaren till förstudien har inte förklarat varför en växande storstad som Uppsala inte behöver ett betydligt större konstmuseum.

Är utredningen låst vid att enbart handla om två alternativ, kvarteren Hugin och Ångkvarnen plus slottet?

Kan en del av de 500 000 kronor som finns för ”en fortsatt utredning” användas för arvodering av en erfaren museiperson som tar ställning till akuta problem i projektet?

Målsättningen bör vara att utlysa en internationell arkitekttävling och sedan uppföra ett helt nybyggt konstmuseum med samma höga nivå på utformningen som Konsert & Kongress.

Erik Pelling (S), som ordförande i kommunstyrelsen äger du frågan! Bjud snarast in till samtal om det framtida konstmuseet med utgångspunkt i kommunstyrelsens beslut. Den nye utredaren, Patrik Hesselius, ska redan i juni presentera ett förslag om var konstmuseet bör ligga. Det är angeläget att han deltar tillsammans med sin expertgrupp. Inbjudan till dialogen bör gå ut brett till kommunens invånare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christian Chambert, konstkritiker