Användare utestängs från webbplatser

En ny kartläggning visar att det finns stora brister gällande tillgängligheten hos Uppsalas kulturinstitutioners webbplatser.

25 augusti 2015 10:17

Senast i slutet av 2016 ska samtliga hemsidor hos de kulturinstitutioner som får statsbidrag vara tillgängliga för personer med funktionshinder som exempelvis synnedsättning, lässvårigheter och motoriska problem. Om hemsidorna då inte lever upp till Statens Kulturråds krav riskerar de att förlora sina statsbidrag.

Det privata företaget Funka, som är ett av flera företag som arbetar med och tillhandahåller tjänster kopplade till tillgänglighet på internet, har undersökt Länsbiblioteket, Upplandsmuseet och Musik i Upplands webbplatser. De menar att samtliga hade fått underkänt om testet hade genomförts idag.

– Länsbibliotekets hemsida saknar exempelvis rörlig bild, vilket innebär att den blir svårare att ta till sig för den som har lässvårigheter. Sajten är heller inte byggd efter den standard som gäller, säger Susanna Laurin som är vd för Funka.

Hon förklarar att de hjälpmedel som exempelvis synskadade och personer med motoriska problem använder är anpassade efter en html-standard, och när webbplatser inte följer den då fungerar inte hjälpmedlen.

Länsbiblioteket fick trots kritik långt mycket bättre resultat än Upplandsmuseet och Musik i Uppland som underkändes i samtliga kategorier som de testades i. På Musik i Uppland förvånades man av det dåliga resultatet.

– Kulturrådets direktiv för 2016 är mycket viktiga. Vi tar tagit hjälp av expertis på området och har därifrån meddelats att vårt arbete ligger bra till i processen. Vi har inte varit i kontakt med företaget, men vill gärna ta del av resultatet, säger Veronika Savolainen som är kommunikations- och marknadsansvarig.

För Upplandsmuseets kommunikationsstrateg Katja Jahn var dock resultatet väntat och museet arbetar för att deras hemsida ska motsvara Kulturrådets krav innan slutet av nästa år.

– Vi är fullt medvetna om bristerna.

De ska nu ta ställning till om hemsidan kan byggas om eller om de måste skapa en helt ny, oavsett är det ett stort arbete som kostar mycket pengar.

– När det kommer till att förbättra den fysiska tillgängligheten på museet går det att söka statsbidrag. Det har vi exempelvis gjort med den nya hiss vi installerar nu i dagarna. Men den digitala tillgängligheten måste vi bekosta själva.

Susanna Laurin är medveten om den här problematiken och det är även därför de genomför de här testerna, för att kulturinstitutionerna ska få en chans att förbättra sina webbplatser innan Statens Kulturråds nya riktlinjer börjar gälla.

– Vi är ett av flera företag som säljer de här tjänsterna, men det viktiga för oss är att ändra synen på tillgänglighet. Vi är alla funktionsnedsatta någon gång i livet, det här handlar inte om en liten målgrupp. Kulturen måste vara tillgänglig för alla.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!