Ansträngt läge för Upplandsmuseet

Fler än vart tredje länsmuseum tvingas minska antalet anställda nästa år. På Upplandsmuseet är läget också ansträngt.

12 september 2019 11:55

Det är Länsmuseernas samarbetsråd som nu adresserar ”ett sista nödrop” till regeringen innan budgetförhandlingarna avslutas. Enligt rådets ordförande Jonas Hellberg (S) står länsmuseerna inför ”ett mycket allvarligt läge” utan höjda statliga anslag. Bland de museer som tvingas minska personalen 2020 finns Kulturen i Lund och Länsmuseet i Gävleborg. Många länsmuseer uppger också att de inte längre tillsätter vikarier vid tjänstledigheter eller nyanställer vid pensionsavgångar.

– Så har vi tvingats göra på senare år för att hålla underskotten i schack, säger Daniel Wetterskog, chef för Upplandsmuset.

Museet har därför färre anställda nu än för några år sedan, både som en följd av uppsägningar och ej återbesatta vakanser. Den bistra sanningen är nämligen att verksamheten inte går ihop ekonomiskt. Därför tvingas Upplandsmuseet sedan några år använda avkastningen från egna fonder för att täcka de årliga underskotten på runt en miljon kronor. Den lösningen är ohållbar på sikt, enligt Wetterskog.

– Fondavkastningen är egentligen till för att utveckla verksamheten. Vi skulle vilja förnya våra basutställningar som har hängt med väldigt länge.

Han menar att det stora problemet är att de statliga anslagen inte räknas upp, till skillnad från de anslag som kommer från Region Uppsala.

– Inför 2020 ser det ut som om vi inte behöver minska personalstyrkan. Men får vi inte höjda anslag inför 2021 ser det mörkt ut, säger Daniel Wetterskog.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Göran Sterner