Därför är det viktigt att även granska ”goda krafter”

Varför ska UNT granska Tjejers rätt i samhället? Är inte Tris en god kraft, som har en viktig roll och bidrar med gott?

Krönika2023-03-21 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

UNT har skrivit mycket om den ideella föreningen Tris arbete genom åren. Många har vittnat om betydelsefulla insatser och vi har rapporterat om priser som vunnits. Jag upplever att de flesta är eniga om att Tris har gjort en betydande skillnad för personer som utsatts för hot, våld eller olika typer av hedersförtryck.

Samtidigt finns en annan bild sedan ett par år tillbaka. Ett antal av dem som UNT pratat med i granskningen vittnar om orättvisor, hårda tongångar och brister i verksamheten, kopplat till föreningen Tris och de vinstdrivande aktiebolagen bakom Madickengården.
Dessutom upptäckte vi att det var väldigt tyst kring de stora vinsterna i Madickengården, dit delar av verksamheten förts över. Volontärer, politiker och kommunala tjänstemän saknade kunskap om hur verksamheten var upplagd och vilka pengar som flödade genom rörelsen. 

Vår granskning har försvårats av att grundarna av Tris, som också tagit ut stora vinster ur Madickengården, valt att inte ställa upp på intervjuer med tidningen. I stället har vi fått svar via e-post, undertecknade med förnamn eller möjligen pseudonymer på personer vi inte vet vilka de är. Till sist har de meddelat att de inte längre kommer att svara på våra frågor. 

Den anledning som angetts är den omfattande hotbild som ska finnas mot företrädarna, mot verksamheten och de som lever i de skyddade boendena. Samtidigt skriver företrädarna Mariet Ghadimi och Talin Davidian i eget namn på Tris hemsida, i stället för att bemöta frågorna i UNT.

I sammanhanget är det värt att lyfta fram att UNT är vana att intervjua personer som har skyddade personuppgifter och befinner sig i utsatthet. För oss är det självklart att inte avslöja något som röjer var de befintliga skyddade boendena finns eller utsätter drabbade av hedersförtryck för ökad osäkerhet. Däremot är det relevant att ställa frågor till personer som själva tagit en plats i offentligheten, som företräder företag och tjänar stora pengar på en skattefinansierad verksamhet.

UNT har ingen agenda att ta ställning för eller emot de vi granskar. Däremot har vi som nyhetstidning uppdraget att rapportera, ställa frågor och lyfta fram de frågetecken och brister som finns.

Detta är extra viktigt när det gäller en organisation som lever av skattepengar och jobbar med människor som befinner sig i ett mycket utsatt läge.