Stenbro lockar många

Den gamla stenvalvsbron i Sillbo i Huddunge som är utbjuden till försäljning på Blocket intresserar många och spekulanternas skara växer.

2 februari 2012 12:10

Priset är 10 000 kronor och den ”säljes på plats efter eller före rivning beroende på köparens önskemål”, enligt annonsen.
– I dag ringde två till, uppger säljaren Carl-Henrik Säfström på vars mark bron står.
Bland spekulanterna märks Uppsala kommun, Knivsta Trädgårdssällskap som vill bygga upp den igen över Knivstaån och införliva den i planeringen för det framtida stationsområdet centralt i samhället, samt Domarbo Skog AB i Heby och ytterligare sju enskilda personer.
– Det är med sorg i hjärtat jag tagit det här steget, men det är nödvändigt. En ny trumma måste läggas i bäcken, den gamla stenbron är inte farbar för tyngre fordon och ingen berörd vill svara för kostnaden att reparera den. Jag har fått godkänt från länsstyrelsen att ta bort den, säger Carl-Henrik Säfström.

Han har som villkor att köparen lovar att sätta upp bron igen på den nya platsen.
– Märker man bara stenarna vid nedtagningen så fungerar det.
En intressent som tittade på bron i förra veckan har dragit tillbaka sitt intresse. Han hade tänkt göra en stenmur av bron som är ett hantverk från mitten på 1800-talet.
Stenarna är huggna i granit, en konst som behärskades av förvånande många personer på den svenska landsbygden ännu för mindre än 100 år sedan och som hade lärt sig konsten av sina förfäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Lundgren