Solig storsatsning i södra länsdelarna

Nu satsar även Knivsta och Sigtuna på solenergi. Tanken är att många ska upptäcka solel och gå ihop för att få mängdrabatt.

9 mars 2012 06:57

I Knivsta finns också en idé om att bygga en hel park med solceller på nya kommunhusets tak.
– Solen är vår enda oändliga energikälla och vi måste ta vara på den, säger Boo Östberg (C), ordförande i bygg- och miljönämnden i Knivsta
Han representerar Knivsta kommun i en något ovanlig blandning av kommuner, ideella föreningar och ett företag som driver den nya satsningen på solenergi. I gruppen ingår Knivsta kommun, Sigtuna kommun, omställningsgrupperna i Sigtuna och Knivsta samt Sala-Heby Energi AB.

Till en början ska organisationen arrangera en serie möten med start 20 mars.
– Vi vill att mer fokus ska läggas på solenergi, som även utan statliga bidrag går att få lönsamhet i för privatpersoner och kommuner. Genom att man ansluter den egenproducerade solelen innanför elmätaren så slipper man även energiskatter och moms, säger Boo Östberg.

På mötena kommer man att ta upp tre huvudpunkter. Dessa handlar om hur tekniken ser ut i dag, hur viktig solkraften kommer att bli i framtiden och hur ett villapaket fungerar. I maj fortsätter sedan satsningen, bland annat med en utställning.
– Vi vill bidra till att höja kunskapen för solenergi. När vi vet hur stort intresset är kommer vi att göra upphandlingar som både kommunerna och medborgarna kan köpa villapaket genom, säger Boo Östberg.

Enligt honom är avbetalningstiden på ett villapaket 10–15 år med nuvarande elpriser.
– Därefter är det ren vinst för ägaren. Dessutom är livslängden på solceller mycket längre än de 25 år som garantin gäller.
Även Knivsta kommun har planer på att sätta solceller på sina byggnader. Kanske på förskolor eller genom att bygga en större solcellspark på nya kommunhusets tak.

Är ni inte oroliga för risken att elpriserna för övrigt sjunker så att folk kan känna sig lurade?
– Nej, den delen kommer också sakligt att redovisas. Var och en får, som vid alla energiupphandlingar, göra sin egen riskbedömning. Dessutom tar kommunen samma risk, säger Boo Östberg.

Han bygger sin övertygelse på undersökningar som visar att världens elbehov kommer att vara fördubblat år 2050. För att täcka det kommande behovet skulle ett nytt kärnkraftverk behöva byggas varje vecka fram till dess.
– Och jag har inte sett att något kärnkraftverk har byggts varken denna eller förra veckan. Vi kommer att behöva ta tillvara solenergin, eftersom oljan, kolet och gasen tar slut förr eller senare. Redan i dag går det åt tio gånger mer energi för att utvinna olja än vid 1900-talets början. De källor med finaste oljan och de fyndigheter som är lättast att hitta har vi redan hittat, säger Boo Östberg.

 

 

Fakta

Solel kan få genom att låta installera ett villapaket som genom solceller på taket ger el till huset. Eller så kan man skapa eller gå med i en ekonomisk förening som man köper solel av. I Sala och Heby finns redan en sådan. I Mälardalen är solstrålningen lika stark som i norra Frankrike. Men för att klara hela året måste man ha ett komplement till solelen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom