Skrothög kan förorena vattnet

En fastighetsägare i Vrå i norra Alsike har fått påpekanden från kommunen om en gammal skrotdeponi på hans mark som i värsta fall kan påverka vattenkvalitén i området.

6 februari 2012 20:01

 En miljöteknisk markundersökning kommer nu att ske av området. Sedan ska kommunen utreda vem som bedrivit den förorenande verksamheten eftersom det inte är markägaren, utan den som bedrivit verksamheten som blir skyldig om miljöbrott har begåtts.


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
unt.se