"Onödigt" med kommunala kor

Att kommunen ska köpa in egna kor är ett dåligt förslag. Det tycker jordbrukare Anders Eskhult (C) och han får medhåll av Moderaterna i Knivsta.

4 maj 2013 14:00

– Sedan Vänsterpartiets och Knivsta.nu:s förslag blev känt är det flera bönder som sagt till mig att de tycker att det är ett omöjligt förslag att genomföra i Knivsta, säger Anders Eskhult.

Han anser att Knivsta kommuns bönder redan är riktigt bra på köttproduktion.
– Vi har många köttbesättningar och flera av gårdarna erbjuder sina produkter direkt till konsumenter och butiker utan mellanhänder, säger Anders Eskhult.

Förslaget om kommunala kor och får går ut på att kommunen köper djur som arrenderas ut till bönder i trakten. Köttet från djuren skulle sedan användas som mat i skolor och äldreboenden i Knivsta. I Dalarna har idén genomförts, där främst med tanke på att hålla landskapen öppna.
– Vi har relativt små problem med marker som växer igen eftersom det finns så gott om betande djur. Vi har både tillgång till lokalproducerade livsmedel och en marknad som fungerar, säger Anders Eskhult.

Han menar att problemet med för lite närproducerad mat i skolor och äldreboenden i stället ligger i kommunernas upphandlingsregler och rutiner.
– Men det är något som Knivsta kommun just nu håller på att ändra så att det ska bli möjligt att ställa krav på korta transporter, att djuren haft tillgång till bete och liknande krav som kan göra det möjligt för mindre köttproducenter i närområdet att vara med i upphandlingen, säger Anders Eskhult.

Han tycker att det mot den bakgrunden är märkligt att Vänsterpartiet och Knivsta.nu lägger en motion om att kommunen ska skaffa egna köttdjur just nu.
– Hade man föreslagit att starta en apelsinodling för att få lokalodlade apelsiner hade det varit mer relevant än detta. Motionen är enligt min mening ren populism. Skulle den gå igenom kommer kommunen att med skattemedel bedriva illojal konkurrens som bara kan skada den lokala marknaden, anser Anders Eskhult

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom