Förorenad mark saneras

Lagom till vinterns intåg fick barnen på Gredelbyskolan i Knivsta sin pulkabacke sanerad. Här fanns tidigare förorenad mark. Även i Sågenområdet har gammal industrimark nyligen undersökts.

10 februari 2012 09:58

Nu leker barnen som vanligt i slänten på Gredelbyskolans gård. Att det har kommit snö tycker många är roligt. Men vad de flesta inte kände till för ett år sedan var att jorden i pulkbacken innehöll måttliga halter av tungmetaller och så kallade PAH:er, farliga ämnen som barn kan få i sig om de exempelvis gräver i jorden.
– Det var länsstyrelsen som upptäckte föroreningen då de gjorde en inventering i länet. De tittade på områden där det tidigare legat exempelvis industrier, säger Laurel Wakeman, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Knivsta kommun.
23,5 ton vägde de massor som schaktades bort från den lilla pulkbacken och kördes till Högbytorps avfallsanläggning i Upplands-Bro.
– Bakgrunden till föroreningen är att en industri fanns där tidigare. Skrothögen utanför industrin blev pulkabacke när industrilokalen byggdes om till förskolelokal, säger Laurel Wakeman.

För att bedöma farligheten i mark så finns en metod som Naturvårdsverket har arbetat fram. Första steget är att läsa på i gamla arkiv.
– I Gredelbyskolans fall bedömdes en sanering vara nödvändig, säger Laurel Wakeman.
Även Sågenområdet, det stora område som i dag mest består av parkeringsytor nära stationen och de nya äldreboendena i öster, har undersökts till viss del. Här fanns under många år sågverks- och annan industriverksamhet.
– Här har en del markundersökningar gjorts, men det är inte säkert att man måste undersöka varje tomt, säger Laurel Wakeman.
Enligt en första analys så beräknas området ingå i riskklass 4. Det innebär att det bara finns en liten risk för föroreningar. Tidigare befarades att man även impregnerat virke här, men nu ser det ut som att så inte var fallet.
– Däremot kan det på någon tomt ha funnits maskiner där olja läckt ut vid oljebyten och liknande, säger Laurel Wakeman.

På områdets norra del, där Ica snart ska bygga en ny butik, har det gjorts markundersökningar nyligen.
– Där hittades lite metaller, men det var låga nivåer. Risken där anses inte som stor eftersom tomten bara ska användas till att bygga en butikslokal och göra parkeringsplatser på, säger Laurel Wakeman.
Samtidigt kan man inte blåsa faran över för hela Sågenområdet bara för att området bedöms vara i riskklass 4, enligt henne.
– Nej, man får titta på användningsområdet för varje tomt och efterhand se om det behövs markundersökningar. Om man exempelvis skulle föreslå kolonilotter vid det planerade seniorboendet så anses nog en markundersökning befogad, medan annan planering kanske inte kräver fler undersökningar, säger Laurel Wakeman.

Fotnot: Med PAH menas oljekomponenter varav en del är cancerframkallande. Tungmetaller kan i vissa fall orsaka njurskador eller skador på det centrala nervsystemet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Lindblom