Glaciärernas jätte på väg att dra sin sista suck

I diskussionen om klimathotet ligger fokus ofta på vad som händer i framtiden. Men effekterna av den globala uppvärmningen syns redan nu. UNT gör en en resa genom en värld av förändring. Vi börjar med ett besök vid Europas största glaciär som smälter i rasande fart.

20 juni 2008 00:00
I diskussionen om klimathotet ligger fokus ofta på vad som händer i framtiden. Men effekterna av den globala uppvärmningen syns redan nu. UNT gör en en resa genom en värld av förändring. Vi börjar med ett besök vid Europas största glaciär som smälter i rasande fart.
Isbergen har blivit skrämmande symboler för den globala uppvärmningen. Det kommer larmrapporter om hur glaciärerna på Grönland och Himalaya liksom ismassorna kring Nordpolen sakta håller på att smälta ner.
Det faktum att både den norra och södra varianten av Nordvästpassagen vid Nordpolen blir seglingsbar är tecken som oroar forskarna. Och de gigantiska problem som kan uppstå i samhälen runt om i värlen när isen smälter.

Vatnajökull på Island är Europas största glaciär. Den är 120 km lång och 90 km bred och täcker 15 procent av Islands yta. På sina ställen är isen en kilometer tjock. Men den smälter. Och det i allt snabbare takt.
- Glaciären har gått fram och tillbaka i 200 år, men nu minskar den mer än tidigare. Den har gått massivt tillbaka de senaste åren, säger Borgar Baldursson.
Det syns på sjöarna med smältvattnet. Det märks också på istungorna som krymper allt mer och förvandlas till vattenfåror. Och det märks på glaciärens tjocklek.
- De där fläckarna fanns inte för några år sedan. De är helt nya, säger Borgar och pekar mot några fläckar med barmark på sluttningen.
Borgar Baldursson och hans kollega Bjarni Steinar tar oss upp på glaciären med snöskoter. Fast det är mitt i sommaren får man vinterkänsla när snön yr upp under snöskotrarnas drivband. Det är bara den kraftigt värmande sommarsolen som skiljer sig från en vinterupplevelse i de svenska fjällen.
För några amerikaner i gruppen är upplevelsen exotisk. Katy Lawrence, biologilärare från Florida, har aldrig tidigare vistats på snö.
-Egentligen skulle jag känna mig lycklig, men mitt hjärta är fyllt av en sorglig känsla. Jag har förstått att glaciären inte mår så bra, säger hon.

Helgi Björnsson, professor i geofysik vid universitetet i Reykjavik, är en av de forskare som studerat utvecklingen på Vatnajökull under åren. Hans forskarteam följer isens förändringar och gör framtidsmodeller utifrån olika scenarier.
- Efter 1995 har vi haft en stor avsmältning och glaciären har minskat kraftigt. Vi räknar med att den krymper med en meter per år över hela iskappan. Men vi har också märkt en acceleration och att det går fortare och fortare, säger Helgi Björnsson.
Det finns många tecken på avsmältning. Utlöporna blir mindre och mindre. På vissa ställen blir istungorna 80 meter kortare per år. Även om det kommer rikligt med nederbörd på vintern och isen växer, så kan inte den stora avsmältningen kompenseras.
De framtidsmodeller som forskarna tagit fram grundar sig på olika variabler. Med en temperaturhöjning på 0,2-0,5 grader per tio år, som forskarna i dag räknar med, ska Vatnajökull ha minskat med hälften de närmaste 150 åren, och vara helt borta om 200 år.
- Men det kan också gå fortare om temperaturen höjs. På Grönland kommer förloppet att gå ännu snabbare eftersom smältvattnet från bergen bidrar till att öka avsmältningen. Det kan hela tiden komma in nya effekter, som man inte känner till och inte heller har kunnat få med i beräkningarna, säger Helgi Björnsson.

Ett händelseförlopp liknande det på Grönland finns vid lagunen Jökulsrln intill Vatnajökull. Här lossnar hundra meter av glaciären varje år och faller ner i lagunen. Isbergen flyter omkring som spöklika vrak.
- Det är tusenårig is som bryts ner. Fast den tar fem gånger längre tid än vanlig is att smälta går det väldigt snabbt när den hamnar i vattnet, konstaterar guiden Hanna Dis.
Inledningen till James Bond-filmen Die Another Day spelades in på den spektakulära lagunen invid glaciären. Nu har Die another day har blivit en ödesmättad bild för hela glaciären.@3a Text ui:Isbergen har blivit skrämmande symboler för den globala uppvärmningen. Det kommer larmrapporter om hur glaciärerna på Grönland och Himalaya liksom ismassorna kring Nordpolen sakta håller på att smälta ner.
Det faktum att både den norra och södra varianten av Nordvästpassagen vid Nordpolen blir seglingsbar är tecken som oroar forskarna. Och de gigantiska problem som kan uppstå i samhälen runt om i värlen när isen smälter.

Vatnajökull på Island är Europas största glaciär. Den är 120 km lång och 90 km bred och täcker 15 procent av Islands yta. På sina ställen är isen en kilometer tjock. Men den smälter. Och det i allt snabbare takt.
- Glaciären har gått fram och tillbaka i 200 år, men nu minskar den mer än tidigare. Den har gått massivt tillbaka de senaste åren, säger Borgar Baldursson.
Det syns på sjöarna med smältvattnet. Det märks också på istungorna som krymper allt mer och förvandlas till vattenfåror. Och det märks på glaciärens tjocklek.
- De där fläckarna fanns inte för några år sedan. De är helt nya, säger Borgar och pekar mot några fläckar med barmark på sluttningen.
Borgar Baldursson och hans kollega Bjarni Steinar tar oss upp på glaciären med snöskoter. Fast det är mitt i sommaren får man vinterkänsla när snön yr upp under snöskotrarnas drivband. Det är bara den kraftigt värmande sommarsolen som skiljer sig från en vinterupplevelse i de svenska fjällen.
För några amerikaner i gruppen är upplevelsen exotisk. Katy Lawrence, biologilärare från Florida, har aldrig tidigare vistats på snö.
-Egentligen skulle jag känna mig lycklig, men mitt hjärta är fyllt av en sorglig känsla. Jag har förstått att glaciären inte mår så bra, säger hon.

Helgi Björnsson, professor i geofysik vid universitetet i Reykjavik, är en av de forskare som studerat utvecklingen på Vatnajökull under åren. Hans forskarteam följer isens förändringar och gör framtidsmodeller utifrån olika scenarier.
- Efter 1995 har vi haft en stor avsmältning och glaciären har minskat kraftigt. Vi räknar med att den krymper med en meter per år över hela iskappan. Men vi har också märkt en acceleration och att det går fortare och fortare, säger Helgi Björnsson.
Det finns många tecken på avsmältning. Utlöporna blir mindre och mindre. På vissa ställen blir istungorna 80 meter kortare per år. Även om det kommer rikligt med nederbörd på vintern och isen växer, så kan inte den stora avsmältningen kompenseras.
De framtidsmodeller som forskarna tagit fram grundar sig på olika variabler. Med en temperaturhöjning på 0,2-0,5 grader per tio år, som forskarna i dag räknar med, ska Vatnajökull ha minskat med hälften de närmaste 150 åren, och vara helt borta om 200 år.
- Men det kan också gå fortare om temperaturen höjs. På Grönland kommer förloppet att gå ännu snabbare eftersom smältvattnet från bergen bidrar till att öka avsmältningen. Det kan hela tiden komma in nya effekter, som man inte känner till och inte heller har kunnat få med i beräkningarna, säger Helgi Björnsson.

Ett händelseförlopp liknande det på Grönland finns vid lagunen Jökulsrln intill Vatnajökull. Här lossnar hundra meter av glaciären varje år och faller ner i lagunen. Isbergen flyter omkring som spöklika vrak.
- Det är tusenårig is som bryts ner. Fast den tar fem gånger längre tid än vanlig is att smälta går det väldigt snabbt när den hamnar i vattnet, konstaterar guiden Hanna Dis.
Inledningen till James Bond-filmen Die Another Day spelades in på den spektakulära lagunen invid glaciären. Nu har Die another day har blivit en ödesmättad bild för hela glaciären.@2b Överingress:Isen smälter. I diskussionen om klimathotet ligger fokus ofta på vad som händer i framtiden. Men effekterna av den globala uppvärmningen syns redan nu. UNT inleder i dag en resa genom en värld i förändring. Vi börjar med ett besök vid Europas största glaciär som smälter i rasande fart.

Isbergen har blivit skrämmande symboler för den globala uppvärmningen. Det kommer larmrapporter om hur glaciärerna på Grönland och Himalaya liksom ismassorna kring Nordpolen sakta håller på att smälta ner.
Det faktum att både den norra och södra varianten av Nordvästpassagen vid Nordpolen blir seglingsbar är tecken som oroar forskarna. Och de gigantiska problem som kan uppstå i samhälen runt om i värlen när isen smälter.
Vatnajökull på Island är Europas största glaciär. Den är 120 km lång och 90 km bred och täcker 15 procent av Islands yta. På sina ställen är isen en kilometer tjock. Men den smälter. Och det i allt snabbare takt.
- Glaciären har gått fram och tillbaka i 200 år, men nu minskar den mer än tidigare. Den har gått massivt tillbaka de senaste åren, säger Borgar Baldursson.
Det syns på sjöarna med smältvattnet. Det märks också på istungorna som krymper allt mer och förvandlas till vattenfåror. Och det märks på glaciärens tjocklek.
- De där fläckarna fanns inte för några år sedan. De är helt nya, säger Borgar och pekar mot några fläckar med barmark på sluttningen.

Borgar Baldursson och hans kollega Bjarni Steinar tar oss upp på glaciären med snöskoter. Fast det är mitt i sommaren får man vinterkänsla när snön yr upp under snöskotrarnas drivband. Det är bara den kraftigt värmande sommarsolen som skiljer sig från en vinterupplevelse i de svenska fjällen.
För några amerikaner i gruppen är upplevelsen exotisk. Katy Lawrence, biologilärare från Florida, har aldrig tidigare vistats på snö.
-Egentligen skulle jag känna mig lycklig, men mitt hjärta är fyllt av en sorglig känsla. Jag har förstått att glaciären inte mår så bra, säger hon.
Helgi Björnsson, professor i geofysik vid universitetet i Reykjavik, är en av de forskare som studerat utvecklingen på Vatnajökull under åren. Hans forskarteam följer isens förändringar och gör framtidsmodeller utifrån olika scenarier.
- Efter 1995 har vi haft en stor avsmältning och glaciären har minskat kraftigt. Vi räknar med att den krymper med en meter per år över hela iskappan. Men vi har också märkt en acceleration och att det går fortare och fortare, säger Helgi Björnsson.

Det finns många tecken på avsmältning. Utlöporna blir mindre och mindre. På vissa ställen blir istungorna 80 meter kortare per år. Även om det kommer rikligt med nederbörd på vintern och isen växer, så kan inte den stora avsmältningen kompenseras.
De framtidsmodeller som forskarna tagit fram grundar sig på olika variabler. Med en temperaturhöjning på 0,2-0,5 grader per tio år, som forskarna i dag räknar med, ska Vatnajökull ha minskat med hälften de närmaste 150 åren, och vara helt borta om 200 år.
- Men det kan också gå fortare om temperaturen höjs. På Grönland kommer förloppet att gå ännu snabbare eftersom smältvattnet från bergen bidrar till att öka avsmältningen. Det kan hela tiden komma in nya effekter, som man inte känner till och inte heller har kunnat få med i beräkningarna, säger Helgi Björnsson.
Ett händelseförlopp liknande det på Grönland finns vid lagunen Jökulsrln intill Vatnajökull. Här lossnar hundra meter av glaciären varje år och faller ner i lagunen. Isbergen flyter omkring som spöklika vrak.
- Det är tusenårig is som bryts ner. Fast den tar fem gånger längre tid än vanlig is att smälta går det väldigt snabbt när den hamnar i vattnet, konstaterar guiden Hanna Dis.
Inledningen till James Bond-filmen Die Another Day spelades in på den spektakulära lagunen invid glaciären. Nu har Die another day har blivit en ödesmättad bild för hela glaciären.
FAKTA

Vatnajökull borta om 200 år

En glaciär uppstår i berg- eller polartrakter av att snö samlas och inte hinner smälta undan, varvid den lägger sig lager på lager för varje år. Av sin egen tyngd omvandlas snön till is av trycket och slutligen nås en kritisk massa då isen sätts i rörelse och bildar tungor i dalgångarna. Glaciärer utgör jordens största resurs av sötvatten.
Det isländska namnet är jökull. I Sverige finns flera glaciärer som också minskar kraftigt i omfång på grund av den globala uppvärmningen. Kebnekajse har Sveriges tätaste koncentration av glaciärer. De är dock små i jämförelse med Vatnajökull.
Vatnajökull är Europas största glaciär (8 100 kvadratkilometer), och är belägen på sydöstra delen av Island. Förutom till föjd av klimatförändringarna har glaciären också minskat på grund av vulkanisk aktivitet. Senast för några år sedan inträffade ett vulkanutbrott under glaciären, vilket orsakade stora vattenflöden.
Enligt klimatforskarna vid universitetet i Reykjavik kommer Vatnajökull med nuvarande klimattrend att minska kraftigt och vara helt borta om 200 år.@9

I Sverige finns närmare 300 glaciärer. Störst är Stuorrajekna i Sulitelmamassivet nära norska gränsen med 12,95 kvadratkilometer.10,8% av jordens landareal täcks av glaciärer, och 91 procent av volymen finns iAntarktis. Om alla världens glaciärer smälter höjs havsnivån med 70 meter.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tom Juslin