Vill politikerna inte ha folk i city?

12 juni 2019 06:15

I USA kallas utarmningen av stadskärnor för The City Sprawl (med betydelsen att affärer och andra aktiviteter flyttar ut). Detta fenomen verkar Uppsalas politiker tycka är bra.

Varför skulle man annars låta t ex Konstnärslängan i Walmstedska Gården stå öde och tom sedan två år tillbaka? Eller göra det nästan omöjligt att parkera. Eller uppsöka en offentlig toalett. Eller ha en lokal för turistinformation. Vill man inte ha in folk i city?

Man kan ju undra?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Hamilton