Insändare Med jämna mellanrum brukar man kunna läsa artiklar angående konkurrenskraften hos cityhandeln kontra ytterhandeln samt hur dessa två står sig mot näthandeln. Jag har alltid varit en varm förespråkare för alla dessa handelsformer som var och en har sina för- och nackdelar.

Idag utsattes jag dock för något som fick mig att ändra uppfattning. Jag behövde göra ett snabbt ärende i en butik i Boländerna. När jag efter 10 minuter kom ut hade jag till min förvåning fått en parkeringsbot. Efter närmare granskning av boten hade jag tydligen inte använt P-skiva vilket jag inte hade någon aning om att man skulle göra. Ett flertal andra besökare hade också samtidigt råkat ut för samma sak.

Möjligen var den här p-boten korrekt utfärdad rent formellt men då undrar jag: Vill handeln ens ha kunder? Är det fastighetsägaren eller butiksinnehavarna som har drivit frågan?