Vilka fördelar fanns med flytten?

20 juni 2019 06:30

Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala har sedan en längre tid tillbaka planerat för en samlokalisering av vuxenutbildningen och arbetsmarknadsavdelningen i Bolandsskolan. Fördelarna är bland annat att besökarna kommer att få hjälp med flera saker på samma plats, det kommer att bli lättare att kombinera arbetsmarknadsinsatser med utbildning och så vidare. Kanske är tanken också att det blir lättare att nå 4-procentsmålet, alltså att få ner andelen bidragsberoende i kommunen från 5 procent till 4.

Förändringar i verksamheter leder ofta till oro. Då är det viktigt att man kan lyfta fram fördelarna. Varför är det bättre med en skola utanför centrum än en skola vackert belägen i centrum vid Fyrisån? Varför är namnet Utbildnings- och jobbcenter Boland ett bättre namn än det lättuttalade namnet Linné? Och jag undrar vilken nyanländ som på frågan: ”Var studerar du nu?” kan pressa fram: ”På Utbildnings- och jobbcenter Boland”.

Flytten har gång på gång blivit försenad av olika anledningar. Bolands E- och F-hus är sedan länge planerade för administrativa verksamheter där medarbetarna ska få uppleva de progressiva aktivitetsbaserade arbetssätten. Tyvärr har fastighetsavdelningen nyligen upptäckt att dessa två hus inte får användas till kontorslokaler. Hur går det då med samlokaliseringen? Var hamnar arbetsmarknadsavdelningen?

Det är stor risk för att enbart den kommunala vuxenutbildningen flyttar till nya lokaler i höst. Vad händer i så fall med orsaken till flytten, samlokaliseringen?

För övrigt föreslår jag en tävling där eleverna får bidra med namnförslag på den ”nya” skolan!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ylva Olausson