Vi vill föra en dialog om seniorluncherna

3 februari 2019 13:00

Svar på insändare av Lars O Ericsson 22/1 och Patrik Rydell 25/1

Som ordförande i äldrenämnden har jag full förståelse över besvikelsen att subventionerade seniorluncher på Fyrishov upphör. Jag vet att det är en populär mötesplats för många äldre som kan äta en god lunch i social gemenskap och till ett förmånligt pris.

Möjligheten att äta subventionerade luncher på Fyrishov har funnits sedan ett par år tillbaka, men nu har avtalet med äldrenämnden löpt ut och vi vill avvakta med att gå in i ett nytt avtal. Orsaken är att vi i den nya nämnden som tillträdde vid årsskiftet behöver skaffa oss en bild över prioriterade behov och tillgängliga resurser innan vi går in i nya satsningar. I det arbetet vill jag föra en nära dialog med er som företrädare för pensionärsorganisationerna.

Jag vill lyfta fram att kommunen fortsatt erbjuder subventionerade luncher för äldre på de sju seniorrestauranger vi driver i egen regi. Fyrishov kommer även fortsatt att erbjuda rabatterade luncher genom ett lunchstämpelkort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Hoffstedt (S),