Vi värnar om de ungas verksamhet

14 juli 2019 06:30

Svar till Sergej Laura Brändén (UNT 12/6).

Föreningen Ungdomens hus i Uppsala bedriver sedan 35 år en viktig och bra verksamhet för ungdomar. Precis som ordförande i föreningen; Sergej Laura Brändén skriver, har föreningen betytt, och betyder, mycket för Uppsalas ungdomar som vi värnar om.

Vi anser dock att det är viktigt att skilja på verksamhet och lokal. För föreningens nuvarande lokal är i stort behov av renovering och delar av huset får inte nyttjas av brandsäkerhetsskäl.

Kostnaden för de nödvändiga renoveringarna beräknas komma att leda till en tredubbling av hyran, från dagens en miljon om året till tre miljoner.

Föreningen får ett hyresbidrag från kulturnämnden och nämnden har nu en konstruktiv dialog med styrelsen för Ungdomens hus om framtiden. Vi är nu i det skedet att kommunen tillsammans med styrelsen är ute och tittar på alternativa lokaler.

För som vi ser det finns det två alternativ för framtiden. Antingen flyttar föreningen tillbaka in i huset efter renoveringen och får då dela huset med andra föreningar för att få en rimlig hyra. Eller så flyttar föreningen sin verksamhet till andra lokaler som man disponerar själv. Att tredubbla hyresbidraget ser vi inte som ett alternativ, dels på grund av kommunens begränsade ekonomi och dels för att respektera likabehandlingsprincipen mot andra ungdomsverksamheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linda Eskilsson (MP) Patrik Hedlund (S) Lars Furborg (L) Ylva Larsdotter (V)