Ekonomi Svar på insändare från Ove Nylander 6/9

Uppsala kommun upphandlar för mer än 5 miljarder kronor varje år och vi hanterar över 1 000 upphandlade avtal. Vårt mål att göra så affärsmässiga avtal som möjligt för skattebetalarnas pengar samtidigt som vi verkar för en social och ekologisk hållbar utveckling av vårt samhälle.

I varje upphandling är det verksamhetens behov som styr och representanter från berörd verksamhet är med och kravställer vad som är viktigt för just dem. Det är en förutsättning för att lyckas. Samtidigt behöver vi leverantörer som kan svara upp till vårt behov. UNT:s ledare skrev tidigare att 60 procent av alla upphandlingar i Sverige endast har 1 till 3 anbud. I Uppsala har vi i år ett snitt på 6,3 anbud per upphandling.

Under avtalsperioden kan det uppstå problem som inte hade kunnat förutses under upphandlingen. Har vi problem med våra leverantörer agerar vi. I första hand via dialog, i andra hand via vite om avtalet tillåter det. I sällsynta fall väljer kommunen att häva avtal om vi har möjligheterna rent juridiskt och om vi inte ser någon annan utväg. Att häva ett avtal är dock varken en snabb lösning på ett problem eller en juridisk lätt väg att gå.

 För att veta hur bra vi är i våra upphandlingar mäter vi nöjdheten både internt och externt. När vi senast frågade medarbetare i Uppsala kommun som deltagit i våra upphandlingar fick vi i snitt 4,28 av 5. De leverantörer som lämnat anbud gav i snitt 3,86 av 5 möjliga vid vår senaste mätning.

Vid varje mätning har vi höjt vårt resultat. Men vi ska inte nöja oss. Självklart kan vi bli ännu bättre, och det jobbar vi hela tiden hårt med.