Väl använda skattemedel

7 juli 2019 06:55

Tack för de nya fina bänkarna utmed Fyrisåns motions- och promenadstråk söder om Studenternas IP! Förgyller hela området!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Tengvar