Uppsala tar bort servicen till turister

11 juni 2019 05:45

Nedmonteringen av turistservicen i Uppsala fortsätter. Info-point i Stadsbibliotek slopad, mobila cykelburna turistinformationen i Gamla Uppsala slopad. Den lokal på Kungsgatan, där turistbyrån var senast inrymd, inrymmer nu en firma där du kan reparera din mobiltelefon. Uppsala kommun hade inte "råd" med denna lokal. Prioriteringarna inom turistservicen i Uppsala har endast ett mål, kostnaderna skall ned till noll. Servicen kommer att följa med.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claes Gille