Insändare Angående Carina Juhlin äldreförvaltningens insändare den 10 januari. Juhlin skriver att bostadsförmedlingens trygghetsboende inte ingår i äldrenämndens ansvarsområde. Indirekt berör det äldreförvaltningens område om de hundratals 70-plussare som inte kan bo hemma utan söker sig till nuvarande trygghetsboende för att få service i form av hemtjänst, matsal, aktiviteter och bibliotek.

Äldreförvaltningen utreder nu hur biståndsbedömt tryggghetsboende kommer att utformas. Om det blir så att detta trygghetsboende kommer att ta lägenheter från bostadsförmedlingen kommer kön att bli längre än de 20 år som UNTs artikel handlade om.

Det kan bli så att äldre söker biståndsbedömning för att slippa den långa kön och då är det äldreförvaltningens problem.

Det vore önskvärt att äldreförvaltningen informerar om hur det blir då utredningen är klar.