SVT:s anslag ska tåla att kritiseras

11 september 2019 06:30

UNT:s chefredaktör Kalle Sandhammar hävdar i en krönika (UNT 6 sept) att han förskräcks över att Sverigedemokraterna som politiskt parti har synpunkter på hur våra gemensamma skattemedel i storleksordningen 9 miljarder kronor används hos SVT med flera. Det är inte trovärdigt såvida han kan antas vara kompetent nog att veta om vad SVT är för sorts verksamhet. Numera styrs SVT av sändningstillståndet och skattemedel. Avgiftsfinansieringens tid är förbi. Det innebär att anslagen till verksamheten ska tåla att kritiseras och vara föremål för rimliga besparingar i tider när välfärden har skriande behov av resursförstärkningar för att tillgodose folkets välfärdsbehov.

Den roll som de allra flesta kan ställa upp på är givetvis att SVT måste klara av att nå ut med viktigt meddelande till allmänheten, såsom i händelse av krig och katastrof, samt att i största allmänhet opartiskt erbjuda ett utbud av faktaorienterat neutralt innehåll som stärker demokratin. Det finns mycket i SVT:s övriga utbud som tål att sparas på för att kunna stärka de andra ansvar som staten har att leva upp till.

Demokratin är beroende av att partierna kan granskas, men också att partiernas idéer och uppfattningar tillgängliggörs för väljarna. Det är alla mediers gemensamma ansvar, och i synnerhet de som totalfinansieras av skattemedel i det syftet. Hur ska väljarna annars kunna följa samhällsutvecklingen och byta ut de företrädare som driver fel frågor eller inte driver något alls?

Kalle Sandhammar kanske ogillar oss som parti, och det är okej, men det är inte okej att försöka tysta vår oppositionsrörelse. Sådant görs systematiskt i vår stora granne i öst, men låt det inte få fotfäste även här.

UNT:s chefredaktör Kalle Sandhammar svarar här.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Alm