Svista kan fungera för äldreboende

10 februari 2019 06:10

Såg i Sven-Olof Fallholms insändare i UNT 1:a februari att äldreboende behövs även norr om stan. Kommunen medger att behov finns i Storvreta men att det då behövs icke kommunala tomter till detta. Inför kommande detaljplanearbete för tomterna där Svista värdshus låg kanske det kan vara ett alternativ. Till och med Erik Pelling tycker att värdshustomten är en skamfläck för Uppsala som det ser ut nu. Varför inte undersöka om Bovieran eller äldrebostäder skulle passa in där.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Peter Sundin