Insändare Uppsala vill gärna titulera sig ”cykelstad,” men det är svårt att tro att de menar allvar med tanke på hur snöröjningen sköts. Det skulle vara trevligt att kunna cykla med barnen till skolan även på vintern, men hela sträckan St Olofsgatan från Fyrisån till Kvarntorget är bara ett dåligt skämt. Den is och snö som täcker cykelbanan hela vägen gör cykelresan livsfarlig. Så är det varje vinter. Dessutom är cykelbanan på denna gata obegripligt planerad, då det skiftar mellan gata och trottoar från kvarter till kvarter. Det enda alternativet då blir bilen, och det är ju inte bra för någon, i denna cykel- och miljöstad.