Insändare Valutgången gav klart besked i Knivsta. M och S var partierna som backade mest. Medborgarnas tydliga nej till uteblivna samråd, ifrågasatta markförsäljningar, usel samhällsplanering, förvaltningens miljonbelopp till advokater, noll koll på avloppsreningens begränsning av utbyggnad och kreativ bokföring.

Nu kom koalitionsbeskedet i veckan att M+C och S går ihop för att bilda en majoritet i Knivsta kommun. Det väcker djupgående frågor om hur ansvar i demokratisk anda ska utkrävas i Knivsta. De som backade stort tar makten. Allt tycks möjligt om tuggmotståndet är svagt, fagra löften breder ut sig, och fåfängan styr.

I den majoritetskoalitionen uppges Miljöpartiet och Vänsterpartiet ingå. Häpnadsväckande. MP och V blir tystade från att i viktiga ärenden kunna reservera sig i kommunstyret. Inte heller kommer de att få lägga motioner, interpellationer eller ställa krävande frågor i fullmäktige.

Förlåt, men vad säger medborgarna nu till sina egna partiföreträdare? Hur förklarar MP och V att man avstår från att utkräva ansvar för brister i transparens, insyn och ekonomi? Att stugvärmen lockar mer än traditioner av öppenhet, frispråkighet och en nystart för den politiska kulturen i Knivsta? Hur kunde det bli såhär? Ett stort antal medborgare vore säkerligen tacksamma för besked från MP och V.