Sten Kaijser: "Obekväma fakta tystas ned"

21 juli 2019 05:55

INSÄNDARE:Åsiktsfrihet i Sverige står i grundlagen. Att också rätten att få framföra även de mest oönskade åsikter är något som ofta försvaras på många tidningars ledarsidor, så även på UNT:s.

När det gäller obekväma fakta är situationen annorlunda. Det finns ingen grundlag som skyddar rätten att få framföra fakta som strider mot en etablerad mediebild. Det är självklart att fakta, som inte överensstämmer med det som alla tror vara sant, skapar förvirring. De som framför sådana fakta beskylls därför för att förvilla. Ett tydligt exempel på detta är när UNT:s nyhetschef i en krönika stolt berättar att hon inte vill låta dem hon kallar klimatförnekare att komma till tals.

Det är naturligtvis skillnad på oönskade åsikter och oönskade fakta. Oönskade åsikter kan bemötas.

Sten Kaijser, Uppsala

SVAR:Insändarskribenten behöver nog läsa den aktuella krönikan lite noggrannare. Ingenstans står att klimatförnekare inte ska få komma till tals. Istället konstateras att det är svårt dilemma, där för och emot vägs, och frågan i rubriken lämnas utan svar. Hur stort utrymme ska en liten men högljudd minoritet som går emot i princip hela det etablerade forskarsamhället få? Varsågod, en transparent insyn i de svåra ställningstagandena i vardagen på en nyhetsredaktion.

Fria och oberoende medier är en viktig del av det demokratiska samhället. Med hjälp av faktagranskad och källkritisk nyhetsrapportering skapas möjligheter för var och en till åsiktsbildning.

Genom aktiv opinionsbildning på ledarsidor, i krönikor, på debattplats och insändarsidor bidrar tidningarna dessutom med perspektiv samtidigt som frisk luft tillförs debatten.

Den fråga du lyfter har flera gånger tidigare varit uppe på insändarplats. Ett tecken så gott som något på att vi inte räds vare sig åsiktsskillnader eller kritik.

I vår pågående klimatserie har de så kallade klimatskeptikerna fått viss uppmärksamhet. Men rapporteringen lutar sig på den etablerade forskningen, där så gott som hela vetenskapen är överens om det faktum att människan påverkar klimatet. Såsom det anstår en oberoende nyhetstidning med höga krav på faktagranskning och källkritik.

Kalle Sandhammar, ansvarig utgivare

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sten Kaijser, Uppsala