Stad i förvandling

11 augusti 2019 06:00

För 25 år sedan bytte vi hus med en familj i Oxford. Mannen hade läst i Uppsala och ville återse staden. I Oxford trafikerades staden med små bussar. De kom väldigt tätt och någon tidtabell behövdes inte. För inte så länge sedan när man skulle till Uppsala centrum kunde man parkera sin bil utanför centrum och ta en sådan liten buss till city. En mycket bra modell för att slippa trafik centralt och små butiker kunde vara kvar.

I år besökte vi städerna Åhus och Söderköping. Där fanns alla stadens gamla hus kvar och i innerstaden var det fullt av folk som träffades som de gjort i alla år. Vi som är födda i Uppsala och minns hur det var förr saknar alla gamla fina hus i Uppsala centrala delar. Nu är det nästan bara kvarteret vid Svartbäcksgatan och några hus vid Sysslomansgatan som bevarats. Det revs för att bygga stora gallerior med likartat innehåll som i många andra städer. Småbutikerna flyttade in från gatan.

Nu är det dags att förändra Eriksberg! En väl fungerande stadsdel med noga placerade hus med bevarade grönområden. Ett argument för den förändringen är att Västertorg ska kunna utvecklas till ett större affärscentrum. Eriksberg byggdes för barnfamiljer med service och skola anpassade för det behovet.

Nu har det skett en generationsväxling och affärerna behöver ett större kundunderlag. Barnfamiljerna minskar och de äldre blir fler.

Som jag ser det finns det två alternativ till att Eriksberg inte ska byggas sönder. Det ena är att avvakta den förändring att äldre flyttar från sina i många fall för stora lägenheter till förmån för barnfamiljer. Det andra är att göra som vid Vaksala Torg, där Uppsalahem tömmer ett hus och bygger om för att bättre passa dagens krav. Miljön kring torget förändras inte. På samma sätt kan ett hus i taget göras om i Eriksberg och man uppnår de önskade förändringarna i befolkningsökning med bibehållen miljö service.

Erik Pelling, du är väl som jag, född i Uppsala. Vad tycker du om stadens förvandling? Vad ser du för möjligheter att förändra staden samtidigt som Uppsalas karaktäristiska och välrenommerade bostadsområden blir kvar och igenkännbara?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jane Lindgren