Slöseri satsa på assistenter

15 maj 2019 06:00

Lärarassistenter är ingen bra satsning! Lägg inte ett stort antal miljoner på lärarassistenter. Vilken utbildning har de? Bättre satsa på fler utbildade lärare, kuratorer och speciallärare/pedagoger. Har själv jobbat på en skola där lärarassistenter bara innebar mer jobb för deras planering. Alltså merjobb!

Det räcker väl med alla outbildade lärarvikarier som inte kan sätta betyg själva eller behöver mycket vägledning. Höj hellre lönerna för de utbildade lärarna som gör ett hästjobb istället för att slösa bort resurser på lärarassistenter. Tänk om!

Jag förstår inte hur Uppsalas utbildningskontor och politiker tänker. Många lärare och rektorer har uttryckt samma åsikt som jag bland annat i Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden. Varför lyssnar man inte på professionen?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kristina Nord Linden