Slöjan hör inte hemma i skolan

1 september 2019 06:15

Det är skrämmande naivt att överhuvudtaget diskutera och utreda om slöja ska tillåtas i för- och grundskola. Inget som har med sharialagar, klansamhällen och hederskulturer att göra hör hemma i vårt moderna svenska samhälle. För dem som vill bära slöja, niqab eller liknande finns det många länder att välja på som tillåter och en del som även kräver det.

Sverige måste dock stå upp för demokrati, jämlikhet och en modern människosyn och därför alltid motverka attityder och ­beteenden som är förlegade.

Vi ska självklart ha religionsfrihet även fortsättningsvis, men det innebär inte att tillåta religiösa eller kulturella symboler som inte hör hemma i samhället och som försvårar en nödvändig integration. Det måste finnas gränser för vad samhället kan och ska acceptera och att flickor från tidig ålder ska läras att dölja sig i vårt öppna ­samhälle är definitivt en gräns.

Om vi vill bevara det fria samhälle vi har idag och som dessutom många flytt till, för att det är just fritt, måste vi ta ställning mot denna typ av företeelser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanse Karlsson