Insändare Kommentar till insändarsvar av Erik Pelling och Caroline Hoffstedt 8/2

Bäste Pelling, lägre biljettpris för pensionärer måste även gälla enkelbiljetter! Vi är många som inte åker buss varje dag!