insändare Mats Köbins förslag (UNT 22/11) till dragning av leden har sina förtjänster. Vi tycker dock att det är fel att stryka den befintliga leden mellan Vittinge och Siggefora. Det blir en mycket spännande sträckning om man drar leden från Siggefora förbi den gamla fäbodplatsen Järpenstorp och genom skogsmarkerna mot Huddunge. Då får man uppleva Ruthagsskogens naturreservat och Evighetsmossen med sin rikliga förekomst av dvärgbjörk. Och nära Siggefora kan man bestiga Upplands högsta berg.

Upplandsleden ska ses som en helhet där ledens olika delar ger en bild av det mångfacetterade landskap som Uppland är. En vandring på leden mellan Siggefora och Huddunge ger en unik upplevelse och illustrerar väl att man i Upplands nordvästra hörn befinner sig vid Limes norrlandicus.

Från Huddunge bör leden, som Köbin föreslår, gå västerut mot Runhällen. Den gamla järnvägsbanken till Tärnsjö kan vara en sträckning av leden till Tärnsjö, där den anknyter till befintlig led. Men huvudalternativet bör vara att dra leden längs den gamla väg som leder från Enåker mot Kölfors. Där lät Gustav Vasa bygga den stora damm som vände sjön Hallaren och ledde dess vattnet till Sala hytta. Detta stora vattenomledningsprojekt var en orsak till att den nordvästra delenav Uppland kom att administrativt lyda först under Väsby kungsgård och senare tillhöra Västmanlands län.

Från Kölfors kan leden dras genom Färnebofjärdens nationalpark och ansluta till befintlig led vid Östa.

På några sträckor av Upplandsleden finns alternativa dragningar och visst skulle en gren av leden från Vittinge över Morgongåva och Molnebo upp mot Huddunge vara ett värdefullt alternativ till förslaget ovan.