Så blir det en effektiv spårväg

18 augusti 2019 08:00

Nu när de planerade spårvägslänkarna från Gottsunda/Ultuna in mot Resecentrum saknar finansiering så bör intresset riktas mot ett slingformat spårvägsnät.

Från den nya stationen Bergsbrunna/Uppsala Syd byggs som planerat en spårvägslänk via Ultuna mot Gottsunda. Från Gottsunda byggs sedan en länk, Västlänken, via Eriksberg/Flogsta mot den nya stationen Uppsala Nord på Salabanan. Plats finns redan reserverad för terminalen, strax väster om järnvägsövergången på Börjegatan. Samtliga lokaltåg på Salabanan stannar vid terminalen för att medge byte till Västlänken.

Ett slingformat spårvägsnät skapas, vilket minskar trycket på Resecentrum, som för övrigt saknar plats för en tänkt spårväg mot Gottsunda.

Vid de nya järnvägs­stationerna Uppsala Nord och Uppsala Syd stannar alltså samtliga lokaltåg på respektive bana, samtidigt som de är ändstationer för den nya spårvägen via Gottsunda. Det tänkta ”Kun­skaps­spåret” ersätts med en eldriven anslutningsbuss mot Ultuna spårvägs­station.­ Trafiken riktas alltså från Resecentrum, inte mot Resecentrum, som redan är överbelastat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Claes Gille