Riv förrådshuset i Vänge

30 juni 2019 06:00

Enligt en artikel i UNT 15/6 anser tydligen Upplandsmuseet och länsstyrelsen Norra Hagunda församling ännu en gång vara museum för gamla, oanvändbara byggnader. Denna gång anses en gammal ladugård/förråd och en arrendatorsbostad, en träbyggnad från 1923 vara betydelsefulla för kulturmiljön. Vilken kulturmiljö? Det frågar vi församlingsbor! Arrendatorns ladugård och lada är sedan länge rivna och där finns i dag en pendlarparkering. På den marken planeras nybyggnation av en förskola.

Förrådshuset nedom kyrkan är inte anpassat efter dagens krav på arbetsmiljö. Församlingen behöver bygga ändamålsenliga lokaler för vaktmästare och utrymme för att ställa in verktyg och fordon i låsta förråd. Den enda byggbara mark, som församlingen äger i rimlig anslutning till kyrkogården, är där det nuvarande rucklet står.

Tidigare har församlingen nekats rivning av den gamla kyrkskolan. Den står på den bästa ytan för att bygga en ny byggnad för administration och församlingslokal. Kvar finns alltså bara tomten där Jonasgården (gamla arrendatorsbostaden) står att bygga nytt på.

Norra Hagunda församling är mån om att erbjuda sina anställda en godkänd och bra arbetsmiljö. Vänge saknar i dagens läge helt lokaler för alla, föreningar, privatpersoner och kyrkan att kunna ha verksamhet i och samlas i.

Vi församlingsbor ser hellre att pengar läggs på nya byggnader och verksamhet än på obrukbara gamla byggnader.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Hultqvist