Rimligt alternativ saknas för seniorer

12 februari 2019 06:30

Frågor till Äldrenämnden angående indragna seniorluncher vid Fyrishov

När Karl-Johansgården på Svartbäcksgatan slutade med seniorlunchen möjliggjordes denna service vid Fyrisbadets servering. Denna uppskattade seniorservice har kunnat nyttjas av ca hundra pensionärer i stadsdelen. Vi är en grupp seniorer som upplevt många positiva effekter av denna servering, trevlig miljö, god- nyttig mat samt gemenskap med nya sociala kontakter. Flera av oss har också börjat nyttja Friskis & Svettis dagtid i kombination med seniorluncherna, något som bör hålla oss friska och potentiellt på sikt avlasta sjukvården.

Nu har Äldrenämnden plötsligt beslutat att upphöra med verksamheten, något som UNT tidigare skrivit om. Detta betyder att vi pensionärer saknar liknande alternativ i vårt närområde. Eftersom vi är många som berörs vill vi att Äldrenämnden ger oss ett offentligt svar beträffande våra frågor i UNT och förklarar det för oss oförståeliga beslutet där rnan inte erbjuder ett rimligt alternativ.

1. Uppsala kan nu inte erbjuda pensionärer i staden likvärdiga förutsättningar. Om man ser till regeln om ”likabehandling” är det egentligen lagligt att frånta en hel stadsdel denna seniorlunch som andra pensionärer erbjuds i deras omedelbara närhet?

2. Vad är planerna för att vi som bor i aktuell stadsdel att erbjudas ett nytt likvärdigt alternativ? Det är nämligen inte alla förunnat att praktiskt och ekonomiskt ta sig in till centrum för de senior!uncher som där serveras.

3. Vi har förstått att man hävdat anti-konkurrensskäl till beslutet att upphöra med aktuella seniorluncher. Vi upplever inte att det finns något liknande alternativ i närområdet, förutom pizzerior och andra matställ en som inte är aktuellt för oss, vare sig som matval eller lokalutrymme. Här frågar vi vilket alternativ sotn Fyrishovs seniorluncher anses konkurrerar med? Har exempelvis något närliggande matställe upplevt konkurrens från verksamheten?

4. Är det så att beslutet är ett krasst beordrat hesparingsåtgärd där man hittar på skäl att frånta pensionärer i området en lunchmöjlighet utan att utreda eventuella negativa effekter för de som nyttjat denna service?

5. Vi har under 2018 betalt 60 kronor per seniorlunch medan man på alla andra liknande ställen endast betalar 50 kronor, något vi ändå är nöjda med. Om det nu är kronorna som räknas, kan vi då få betala litet mer för lunch i området eftersom det annars inte finns något alternativ för oss?

6. Att erbjuda seniorluncher på ett friskvårdsställe som Fyrishov måste väl vara den allra bästa tänkbara plats för sådan verksamhet. Har äldrenämnden ett bättre förslag?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Björn Olsson Gunnar Gustafsson KG Eklund Lisa Holmqvist