Rädda seniorluncherna på Fyrishov

3 februari 2019 06:00

Seniorluncherna är som bekant mycket uppskattade av flera skäl. De viktigaste skälen är att seniorer får i sig näringsriktig mat en gång/dag och att man bryter ensamheten. Att pensionerna inte hänger med i kostnadsutvecklingen är ju också ett känt faktum och då är de subventionerade seniorluncherna viktiga för de med låga pensioner.

Att Seniorluncherna på Fyrishov är ett ”juridiskt problem” låter inte trovärdigt när man kan servera luncher, till och med till lägre priser, på de kommundrivna seniorrestaurangerna. Här är det nog snarare fråga om besparingar som följd av kommunens sparbeting på 70 Mkr.

Alternativet för Svartbäcksseniorer att i stället ta bussen till en kommunal seniorrestaurang faller på sin egen ekonomiska orimlighet. Eller kan kommunen tänka sig att subventionera bussresorna?

SPF Seniorerna Idun (som täcker Svartbäcken, Nyby och Gamla Uppsala) hoppas att Uppsala kommun gör ett omtag och väger in hälsoaspekter och seniorernas livskvalité i beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kerstin Åström