Pris på koldioxid bra för omställning

Ett nationellt pris på koldioxid i Kanada är början på den omställning vi behöver.

16 november 2016 14:30

För att klara av omställningen från fossil till ren energi behövs det smarta ekonomiska styrmedel. En stegvis stigande koldioxid­avgift kunde ge samhället både incitament och tid för den nödvändiga omställningen. Dessutom stimuleras ekonomin om intäkterna delas ut till medborgarna. Ett sådant system tillämpas sedan många år i provinsen British Columbia i Kanada, där det har varit bra för ekonomin och resulterat i en kraftig minskning av fossila utsläpp.

Nu planerar man att införa ett nationellt pris på koldioxid i hela Kanada. I början av oktober meddelade premiärminister Justin Trudeau att Kanada ska införa en stigande koldioxidskatt som börjar på 10 dollar per ton 2018 och stiger till 50 dollar per ton 2022. Provinserna får själva bestämma på vilket sätt de ska införa koldioxidskatten; de kan använda en direkt skatt på koldioxidutsläpp eller införa ett system med utsläppsrätter liknande det som finns i EU.

Kanadas regering kommer att införa ett bötessystem för de provinser som inte infört något av dessa alternativ innan 2018. Intäkterna från skatten kommer att återföras till provinserna för att användas som de själva tycker. Regeringen kommer att samarbeta med ledningen i varje provins för att gå igenom deras specifika utmaningar.

Även i USA diskuterar man ett pris på utsläppen. Kaliforniens delstatssenat har nyligen antagit en resolution där man uppmanar kongressen och president Obama att införa ett nationellt system med en stigande avgift på fossila bränslen, där intäkterna skulle delas ut till låg- och medelinkomsttagare för att skydda dem för effekterna av stigande priser.

Enligt resolutionen skulle förslaget förstärka USA:s ledarskap i klimatomställningen, påskynda utvecklingen av nya teknologier, sänka utsläppen snabbare och uppmuntra andra länder att följa efter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!