Insändare I söndagens UNT anser Rickard Malmström, att vattenförbudet av banorna är avhängigt den skada bevattningen gör på fastigheten. Vad han bortser ifrån, är de skador, som kan uppkomma på människorna, som vistas i hallen. På torra boulebanor river spelet upp kiseldamm. Ett damm som irriterar människors luftvägar och i förlängningen kan medföra silikos (stenlunga). Dammet är påtagligt besvärande för allergiker.

För mig är det märkligt, att Rickard Malmström prioriterar huskroppen före människokroppen. Vad jag vet har boulebanorna vattnats under ett flertal år utan någon påtaglig mögel- eller rötpåverkan på byggnadskonstruktionen.

Med beaktande av rådande problem bör Idrotts- och fritidsnämnden skyndsamt lösa ventilationen i boulehallen. Härvid skall Rickard Malmström överlåta detta till personer, som kan miljö- och ventilation.

Problemet med ventilationen av boulehallen är sedan länge känt. Ventilationen styrs för närvarande av den mängd koldioxid människorna i hallen avger, men beaktar inte luftfuktigheten i hallen.

Det har tidigare nämnts, att hallen nyttjas mycket frekvent. Det ät inte ovanligt att det vistas 300-500 personer i hallen samtidigt. Boulespelet är för oss seniorer friskvård, som medför en social gemenskap. I Uppsala finns 37 000 seniorer. Med ett utbud av fritidsaktiviteter minskar behovet av psykisk och somatisk vård. Aktiviteter är i sig friskvård.

Boulebanorna måste bevattnas, så att minsta obehag uppstår för spelarna. Samtidigt som kompetenta personer inom kommunen skyndsamt löser problemet med ventilationen.